Domov

História obce

Obec Neded vznikla v roku 1111 na južnom Slovensku, 80km od Bratislavy, na dolnom toku Váhu medzi mestami Šaľou a Kolárovom. Legenda hovorí, že obyvatelia obce sa zaoberali rybolovom a chovom hospodárskych zvierat a v zimných mesiacoch tkáčstvom a pletiarstvom. Z ulovených rýb a natkaného plátna museli jednu štvrtinu odovzdať zemepánovi, z čoho vznikla aj prezývka, ktorá je v názve obce.

V čase tatársko - tureckého pustošenia sa veľa ľudí usídľovalo aj v tejto obci. V roku 1 710 postihla obec morová epidémia. V 18. stor. sa postupne stavali kostoly, a obyvatelia sa začali zameriavať na rozvoj poľnohospodárskej výroby.

Info pre firmy

SLOVAKREGION

Neded na FB
Anketa
Teším sa na jeseň, pretože:
Prekladač
Slovak English German