Menu
Obec Neded
ObecNeded

Miestne dane

Daň za psa   

Sadzba dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov na kalendárny rok je vo výške 5,00 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Užívanie verejného priestranstva

 • a/ za poskytovanie služieb obchodnej činnosti 0,10 €/m2
 • b/ za zariadenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 0,05 €/m2

Za umiestnenie skládky stavebného a iného materiálu za týždeň   /m2

 • na žiadosť stavebníka so stavebným povolením 0,05 €
 • na žiadosť občana bez stavebného povolenia 0,10 €
 • občan, ktorý nepožiada o umiestnenie skládky 0,50 €

Za užívanie miestneho trhoviska l stôl na deň                     3,50 €

 • občanom obce je poskytnutá 80% zľava za trhové miesto pri predaji ovocia a zeleniny  z vlastnej produkcie
 • nájom za polročné obsadenie 1 stola je 365,00 EUR
 • nájom za ročné obsadenie 1 stola je 664,00 EUR

Polročný a ročný nájom za trhové miesto treba zaplatiť vopred na OcÚ v Nedede.

Za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní príležitostného predaja výrobkov a poskytovanie  služieb t.j. počas jarmoku a hodov je sadzba dane:

 • za 1 trhové miesto o rozmere 3bm na 1deň 15,- EUR
 • za trhové miesto pre stánky s občerstvením o rozmere 1bm 20,- EUR
 • maximálne sa dá zakúpiť 6bm pre stánok s občerstvením

Za užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní ambulantnej činnosti resp. poskytovanie služieb  na  1 deň

 1. a/ bez motorového prostriedku 3,50 €

b/ osobným mot. vozidlom                          5,00 €

c/ osobným mot. vozidlom s prívesom        6,00 €

d/ nákladným mot. vozidlom                       7,00 €

 1. užívanie verejného priestranstva pri uskutočňovaní výkupu zeleniny a ďalšej obchodnej činnosti vyplývajúceho zo živnostenského listu paušálne ročne 100 €.

III. za trvalé parkovanie vozidla a poľnohospodárskej techniky mimo stráženého parkoviska záberom verejného priestranstva na deň

a/    do 10 m2                                              0,40 €

b/    do 25 m2                                              0,60 €

c /   nad 25 m2                                            0,80 €

vozidlá určené na vozenie osôb budú spoplatnené  na základe dohody s OcÚ.

 1. na tie vozidlá, ktoré sú trvale nepoužívané a parkujú na VP hore uvedené sadzby sa zvyšujú o 100 %.

Daň za ubytovanie

Sadzba dane na osobu a deň prenocovania  je vo výške 0,50 €.

Daň za predajné automaty

Sadzba dane je za jeden predajný automat  40 € na rok.

Daň za nevýherné  hracie prístroje

Sadzba dane na rok  je 166 € za jeden nevýherný hrací prístroj.

Medzi hracie prístroje zaraďujeme:  – elektronické prístroje na počítačové  hry, – mechanické prístroje, elektronické prístroje, – automaty a iné zariadenia na zábavné hry a  – hudobné  automaty.

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej  povinnosť.

IBAN: SK28 0200 0000 0000 2292 4132 – dane a poplatky za KO

OBECNÝ ÚRAD

Voľby 2022

Voľby

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6
1
7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na