Menu
Obec Neded
ObecNeded

Zmluvy

2014

2013

25 ,Dodatok k zmluve o termínovanom úvere

zmluva_c._2003510_dodatok_c.5_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163 kB
Vložené: 1. 1. 2018

26 ,Realizácia aktivít projektu: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded

zmluva_o_poskyt__nenavr__fin__prisp__kahr-22vs-1001-0292-98.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,68 MB
Vložené: 1. 1. 2018

27 ,Zmena na titulnom liste Zmluvy z dôvodu odstránenia chyby v písaní sa mení číslo Zmluvy

dodatok_c.1_k_zmluve_o_poskytnuti_nenavratneho_fin._prispevku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,3 kB
Vložené: 1. 1. 2018

28 ,Zníženie výšky celkových oprávnených výdavkov projektu

dodatok_c__1__-_vlcany_neded_cov_a_kanalizacia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,41 kB
Vložené: 1. 1. 2018

29 ,Dodatok k zmluve o termínovanom úvere

zmluva_c.2006210_dodatok_c._3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,99 kB
Vložené: 1. 1. 2018

31 ,Vykonanie diela:“Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded“

zmluva_o_dielo_-_prospect_spol__s_r_o_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 739,63 kB
Vložené: 1. 1. 2018

32 ,Zabezpečiť stavebný dozor k realizácii stavby „Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia“

zmluva_o_poskytnuti_sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,81 kB
Vložené: 1. 1. 2018

33 ,Predaj parc.č.1940/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 356 m2, C KN parc.č.1898 záhrady o výmere 428 m2 v celosti.

kupna_zmluva_obec_neded_juhos_jozef_2013_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 110,16 kB
Vložené: 1. 1. 2018

34 ,Poskytnutie grantu na projekt Neded 2013

zmluva_o_poskytnuti_grantu_c._nm13_168.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,8 kB
Vložené: 1. 1. 2018

35 ,Vykonanie a zariadenie inžinierskych činností na stavbe: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Neded“

mandatna_zmluva_c._4a2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 302,02 kB
Vložené: 1. 1. 2018

36 ,Kompletná realizácia verejného obstarávania pre projekt :„ Vlčany, Neded ČOV a kanalizácia”

dodatok_c._1_k_mandatnej_zmluve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,47 kB
Vložené: 1. 1. 2018

39 ,V súlade s čl. IV. ods. 3 zmluvy zo dňa 7.1.2004 sa mení spravovateľ nasledovne: PS DADA, s.r.o.; 925 85 Neded č. 675, IČO: 46946110, zast. Danielou Bombiczovou, konateľkou

dodatok_c.3_k_zmluve_o_spravovani_miestnych_cintorinov_a_domu_smutku_v_obci_neded.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,29 kB
Vložené: 1. 1. 2018

41 ,Prenajatie nehnuteľností – pozemkov a stavieb uvedených v ods.2 I. článku, ktoré vlastnia prenajímatelia, nájomcovi.

najomna_zmluva_na_majetok_cov_vkvan_1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 46 kB
Vložené: 1. 1. 2018
Zobrazené 321-340 z 372

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na