Menu
Obec Neded
ObecNeded

Starosta obce

Starostka obce: JUDr. Henrieta Selmecziová        
E-mail: selmecziova.obecneded@azet.sk

Milí Nededčania, vážení spoluobčania!starosta obce

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila v toto sviatočné popoludnie v prvý deň nového roka.  Pred rokom som každému z nás priala hlavne zdravie, pohodu v kruhu najbližších, radosť so stretávania sa s rodinou, s priateľmi, blízkymi. Až v priebehu tohto roka a hlavne v posledných dňoch sme si naozaj uvedomili, aký hlboký obsah majú tieto obyčajné slová.

Vianoce sú pre každého z nás sviatkom, kedy sa v pohode a s láskou stretávame so svojimi blízkymi, priateľmi. Tieto však boli úplne iné.  Návštevy sme obmedzili len na najbližšiu rodinu a každý jeden z nás tým chcel chrániť nielen seba, ale i tých, ktorí sú mu najdrahší.

Prežili sme rok, aký si pravdepodobne nikto nepamätá. Ukázal, ako sme závislí od seba, prinútil nás zamyslieť sa nad vecami, ktoré sme brali ako prirodzenú súčasť našich dní, ako samozrejmosť a uvedomili sme si, že sme zodpovední nielen za seba, ale aj za svojich blízkych, známych, kolegov v zamestnaní.

Som nesmierne rada, že sa potvrdila spolupatričnosť, ochota pomôcť v ťažkých chvíľach, pokora a nezištnosť, ktorá k obyvateľom našej obce vždy patrila.

Nebezpečenstvo, ohrozenie nás zomklo, čo sme videli hneď na jar, kedy oslovené i neoslovené dobrovoľníčky šili a roznášali rúška a pomáhali nám brániť sa pred prvým náporom nákazy.

Sila nášho spoločenstva sa preukázala aj v odpore voči možnej výstavbe plazmovej splynovne len pár kilometrov od našej obce. Ten boj ešte zďaleka nie je pri konci a nie je vyhratý. Musíme využiť všetky zákonné možnosti, aby sme realizácii tejto investície, ktorá ohrozuje nás, naše deti i okolitú prírodu  zabránili.

Napriek zložitej situácii, ktorá vládla v celej spoločnosti a mala citeľný dopad aj na financovanie samospráv, teda aj našej obce, sa nám podarilo ukončiť rekonštrukčné práce na obidvoch obecných objektoch.  Od septembra obecný úrad opäť sídli vo svojej pôvodnej budove a v januári sa nám deti vrátia do vynovených tried materskej školy. Štyri pavilóny sa zaplnia džavotom detí, v novej modernej kuchyni im pani kuchárky budú pripravovať zdravé a výživné jedlá. Môžeme sa pochváliť modernou atraktívnou materskou školou, zdravým prostredím, aké si naše ratolesti naozaj zaslúžia.

Náklady na realizáciu rekonštrukčných prác značne zaťažili obecný rozpočet, keď celkové výdavky na materskú školu dosiahli hodnotu 940.354,-  EUR. V tejto sume nie sú zahrnuté výdavky na vybavenie kuchyne, na kamerové zabezpečenie budovy materskej školy, nákup nábytku, postelí. Celkové náklady sa takto vyšplhali na hodnotu takmer milióna EUR. Obec dostala na oprávnené výdavky projektu zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy  nenávratný finančný príspevok vo výške 612.318,60 EUR. Rozdiel vo výške takmer 380 tisíc EUR bol hradený z úveru a z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia budovy obecného úradu stála necelých 240 tisíc EUR, z toho takmer 146 tisíc EUR bolo z nenávratného finančného príspevku a takmer 93 tisíc z rozpočtu obce.

Rekonštrukcia strechy domu smútku, oprava obecných komunikácií, obnova trhoviska, rekonštrukcia verejného osvetlenia, či ďalšie projekty museli počkať a budeme sa snažiť ich realizovať v tomto roku. Čakajú nás nemalé povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva, zavedenie kompostovania, zvyšovanie miery separovania odpadu. Verím,  že spoločným úsilím sa nám podarí dosiahnuť citeľné výsledky, ktoré sa v budúcnosti prejavia na stabilizácii daňových povinností obyvateľov.

Dopad pandémie bol citeľný vo všetkých oblastiach života našej obce. Spoločenský život akoby zanikol, boli sme ukrátení o športové zážitky, kultúrne akcie, spoločenské udalosti. A jej vplyv budeme určite pociťovať aj v tomto roku.

Preto nám všetkým prajem, aby sme boli obklopení ľuďmi, ktorí nás úprimne, nezištne majú radi, o ktorých sa môžeme oprieť, s ktorými môžeme počítať v každej životnej situácii. Stavajme na tom dobrom a pozitívnom.

Som presvedčená, že spoločnými silami, ochotou, dobrou vôľou a vzájomnou toleranciou sa nám bude dariť riešiť problémy, nachádzať východiská a prekonávať prekážky.

Dovoľte  mi poďakovať sa každému, kto svojou prácou, podporou, pomocou, či len dobrým úprimným slovom prispel k lepšiemu, krajšiemu životu v našej obci.

Želám  Vám do nového roka nielen v mene svojom, ale aj v mene zamestnancov obecného úradu a obecného zastupiteľstva hlavne pevné zdravie, šťastie, dobrých ľudí, pohodu, čo najmenej problémov a čo najviac radostí. Nech Vás obchádzajú trápenia a nech Vám rok 2021 prinesie spokojnosť a úspech v osobnom a v pracovnom  živote.

Prajem Vám šťastný nový rok!

SAMOSPRÁVA

Referendum, voľby

Voľby

Kalendár

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na