Menu
Obec Neded
ObecNeded

Oznam - Értesítés

ČOV Vlčany - Neded, s.r.o.

Spoločnosť ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. žiada všetkých obyvateľov obce, ktorí sú napojení na verejnú kanalizáciu a nemajú zaplatené faktúry za vypúšťanú a čistenú odpadovú vodu, teda stočné, aby tak urýchlene urobili do konca novembra 2023! Po tomto termíne budú zasielané upomienky so zmluvnou pokutou. Stočné je možné uhradiť bezhotovostným prevodom cez internetbanking, na pošte poštovou poukážkou alebo v hotovosti v kancelárii spoločnosti v budove bývalého obecného úradu vo Vlčanoch, kedy je potrebné so sebou priniesť aj neuhradenú faktúru. Pri úhrade faktúry cez internetbanking nezabudnite uviesť správny variabilný symbol čo je číslo faktúry a aj údaj, za koho úhradu platíte, pretože majiteľ účtu môže platiť stočné aj za iného producenta ako je on sám a ak tieto údaje chýbajú, účtovníčka nedokáže priradiť platbu k tej správnej faktúre. Ďakujeme za pochopenie!

 

A helyi szennyvíztisztító vállalat kéri azon lakosokat, akik csatlakoztatva vannak a nyilvános csatornahálózatra és nem fizették be a számlát, tegyék meg azt legkésőbb 2023. november végéig! A határidő letelte után a be nem fizetett számlákért figyelmeztetést küldenek és pénzbírságot rónak ki. A csatornadíjat elutalhatják internet banking használatával, kifizethetik a postán postai csekkel, vagy készpénzben a vállalat irodájában a régi községi hivatal épületében Farkasdon, ahová ne felejtsék el magukkal vinni a fizetendő faktúrát. Banki utalás esetén tüntessék fel az átutalási azonosítót (variabilný symbol), amely azonos a faktúra számával, valamint megjegyzésben azt is, kinek a nevében utalnak, hogy a vállalat könyvelője azonosítani tudja, kitől érkezett a befizetés! Megértésüket köszönjük! 

Dátum vloženia: 2. 11. 2023 13:04
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2023 13:04

UDALOSTI

Voľby

Voľby

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na