Menu
Obec Neded
ObecNeded

VZN

2024

Dodatok č. 1 k VZN Obce Neded č. 2/2019 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky na užívanie bytu

Dodatok č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,33 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 10. 4. 2024

Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2022 o dotáciách z rozpočtu obce

Dodatok č. 1 k VZN o dotáciách z rozpočtu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 112,61 kB
Stiahnuté: 20×
Vložené: 1. 3. 2024

2023

VZN č. 5/2023 o zrušení zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Neded

VZN o zrušení zásad hosp. 5 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,26 kB
Stiahnuté: 32×
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 4/2023 o miestnych daniach na kalendárny rok 2024

VZN miestna daň 4 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,32 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 3/2023 o poplatku na kalendárny rok 2024

VZN o poplatku 3 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 185,09 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 14. 12. 2023

VZN č. 2/2023 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2024

VZN daň z neh. 2 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,37 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 14. 12. 2023

Dodatok č. 1 k VZN o miestnych daniach č. 3/2022

Dodatok č. 1 k VZN o miestnyh daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,14 kB
Stiahnuté: 82×
Vložené: 6. 6. 2023

2022

VZN č. 5/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 5.2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,13 MB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 29. 12. 2022

VZN č. 4/2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier

VZN 4_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 521,72 kB
Stiahnuté: 91×
Vložené: 23. 12. 2022

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023

VZN o miest.daniach na r. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,77 kB
Stiahnuté: 110×
Vložené: 8. 12. 2022

VZN č. 2/2022 o poplatkoch na kalendárny rok 2023

VZN o poplatkoch na r. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,46 kB
Stiahnuté: 107×
Vložené: 8. 12. 2022

VZN č. 1/2022 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023

VZN o dani z neh. na r. 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,24 kB
Stiahnuté: 97×
Vložené: 8. 12. 2022

2021

VZN č. 6/2021 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Neded

VZN-č.-6-2021-Zásady-hospodárenia-a-nakladania-s-majetkom-obce-Neded.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 932,12 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 3. 12. 2021

VZN č. 5/2021 o poplatku na kalendárny rok 2022

VZN-č_5_2021-o-poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 937,78 kB
Stiahnuté: 119×
Vložené: 7. 12. 2021

VZN č. 4/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022

VZN-č_4_2021-o-miestnych-daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,67 MB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 7. 12. 2021

VZN č. 3/2021 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2022

VZN-č_3_2021-o-dani-z-nehnuteľností-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 7. 12. 2021

VZN č. 2/2021 Zásady rozpočtového hospodárenia obce Neded

VZN-č.-2-2021-Zásady-rozpočtového-hospodárenia-obce-Neded.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,83 MB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 3. 11. 2021

VZN č. 1/2021 o nakladaní s KO a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN-o-nakl.-s-kom.-odp.-a-drob.-stav.-odp.-1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,66 MB
Stiahnuté: 118×
Vložené: 2. 11. 2021

2020

VZN č. 3/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN-č_3_2020-o-poskytovaní-sociálnych-služieb-o-spôsobe-a-výške-úhrad-za-sociálne-služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,07 MB
Stiahnuté: 113×
Vložené: 30. 12. 2020

VZN č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

VZN-č_2_2012-o-výške-mesačného-príspevku-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-na-činnosti-školského-klubu-detí-a-o-výške-príspevku-na-čiastočnú-úhradu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 602,4 kB
Stiahnuté: 98×
Vložené: 10. 12. 2020

VZN č. 1/2012 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním

VZN-č_1_2012-o-výške-príspevku-zákonného-zástupcu-dieťaťa-na-čiastočnú-úhradu-nákladov-spojených-s-predprimárnym-vzdelávaním.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 620,87 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 10. 12. 2020

VZN č. 9/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Neded

VZN-č_9_2016-o-určení-pravidiel-času-predaja-v-obchode-a-času-prevádzky-služieb-na-území-obce-Neded.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 839,92 kB
Stiahnuté: 83×
Vložené: 10. 12. 2020

VZN č. 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Neded a trhový poriadok obce Neded

VZN-č_3_2016-o-podmienkach-predaja-výrobkov-a-poskytovania-služieb-na-trhových-miestach-v-obci-Neded-a-trhový-poriadok-obce-Neded.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,18 MB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 10. 12. 2020

VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácii z rozpočtu Obce Neded

VZN-č_2_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,36 MB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 16. 4. 2020

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom na území obce Neded

VZN-č_1_2016-o-nakladaní-s-komunálnym-odpadom-a-s-drobným-stavebným-odpadom-na-území-obce-Neded.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,37 MB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 10. 12. 2020

VZN č. 2/2016 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Neded

VZN-č_2_2016-o-niektorých-podmienkach-držania-psov-na-území-obce-Neded.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 952,65 kB
Stiahnuté: 99×
Vložené: 10. 12. 2020

Návrh VZN o dani z nehnutelnosti č 4 2020 na kalendárny rok 2021

Návrh-VZN-o-dani-z-nehnutelnosti-č-4-2020-na-kalendárny-rok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 129,26 kB
Stiahnuté: 101×
Vložené: 11. 12. 2020

VZN o poplatku č 6 2020 na kalendárny rok 2021

VZN-o-poplatku-č-6-2020-na-kalendárny-rok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 962,62 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 11. 12. 2020

VZN o miestnych daniach č 5 2020 na kalendárny rok 2021

VZN-o-miestnych-daniach-č-5-2020-na-kalendárny-rok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB
Stiahnuté: 102×
Vložené: 11. 12. 2020

VZN č. 1/2020 o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov Obce Neded

VZN-č_1_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,23 MB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 16. 4. 2020

2019

VZN č.1/2019 o poskytovaní sociálnej výpomoci občanom obce Neded

VZN-č_1_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4 MB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 22. 11. 2019

VZN č. 2/2019 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov

VZN_č_2_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,5 MB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 22. 11. 2019

VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností

VZN-č.32019-o-dani-z-nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 13. 12. 2019

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach

VZN-č.42019-o-miestnych-daniach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,4 MB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 13. 12. 2019

VZN č.5/2019 o poplatku

VZN-č.52019-o-poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,73 MB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 13. 12. 2019

vzn -c.1-2018 o dani z nehnuteľnosti

vzn_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 7. 1. 2019

vzn-c.2/2018 o miestnych daniach

vzn_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,22 MB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 7. 1. 2019

vzn c.3/2018 o poplatku

vzn_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 71×
Vložené: 7. 1. 2019

vzn-c.-1-2017_o_podrobnostiach_pri_organizovani_miestneho_referenda

vzn-c.-1-2017_o_podrobnostiach_pri_organizovani_miestneho_referenda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,71 MB
Stiahnuté: 67×
Vložené: 7. 1. 2019

vzn-c.2-2017_o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnove_plany

vzn-c.2-2017_o_povinnosti_vypracovat_a_aktualizovat_povodnove_plany_zachrannych_prac.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Stiahnuté: 64×
Vložené: 7. 1. 2019

vzn-c.-3-2017_o_dani_z_nehnutelnosti_0

vzn-c.-3-2017_o_dani_z_nehnutelnosti_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,92 MB
Stiahnuté: 66×
Vložené: 7. 1. 2019

vzn-c.-4-2017_o_miestnych_daniach_0

vzn-c.-4-2017_o_miestnych_daniach_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,23 MB
Stiahnuté: 69×
Vložené: 7. 1. 2019

vzn-c.-5-2017_o_poplatku_0

vzn-c.-5-2017_o_poplatku_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 7. 1. 2019

vzn-c.-4-2016_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou

vzn-c.-4-2016_o_sposobe_nahradneho_zasobovania_vodou_a_nahradneho_odvadzania_odpadovych_vod_a_o_zneskodnovani_obsahu_zump.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,93 MB
Stiahnuté: 61×
Vložené: 7. 1. 2019

vzn_c._5-2016_o-vylepovani-volebnych-plagatov_na_uzemi_obce_neded

vzn_c._5-2016_o-vylepovani-volebnych-plagatov_na_uzemi_obce_neded.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,42 MB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 7. 1. 2019

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na